Benvolguts/des col·legiats/des,

 Coincidint que avui és el dia internacional de la dona, us fem arribar una comunicació de la presidenta de la Comissió de VIGE i Igualtat del CICAC i degana del nostre Col·legi, Sra. Encarna Orduna  i del president del CICAC Sr. Julio J. Naveira per demanar la vostra col·laboració. La Comissió de Violència de Gènere i Igualtat del CICAC, està treballant per a impulsar un Pla d’Igualtat per als col·legis d’advocats i advocades de Catalunya. Els col·legis han de ser exemple i referent en l’eradicació de qualsevol forma de discriminació i en les iniciatives per aconseguir la igualtat real entre dones i homes. L’elaboració d’un Pla d’Igualtat requereix un anàlisi de la situació de partida sobre la que es basen les prioritats d’actuació. És per això que demanem la vostra col·laboració responent l’enquesta que trobareu en aquest link:

Enquesta d’Igualtat per a col·legiats/des

Per contestar l’enquesta us haureu de registrar, un pas molt simple que evita la multiplicitat de respostes per part de la mateixa persona. El qüestionari de diagnosi és anònim i confidencial i serà gestionat per persones externes al col·legi que no tindran accés a les dades de les persones que el complimenten. Us  demanem 5 minuts de col·laboració que ens permetran elaborar el Pla d’Igualtat i analitzar i millorar la institució amb criteris objectius. La data límit per respondre és el 31 de març 2018.

Així mateix, aprofitem per enviar-vos una nota de premsa en relació l’elaboració d’aquest Pla d’Igualtat.

Moltes gràcies i us agraïm  la vostra col·laboració,

Cordialment,

M. Cristina Santos Baldomir

Responsable Comissió VIGE i Igualtat

Reus, 8 de març de 2018

Compartir!
AdministradorGeneralBenvolguts/des col·legiats/des,  Coincidint que avui és el dia internacional de la dona, us fem arribar una comunicació de la presidenta de la Comissió de VIGE i Igualtat del CICAC i degana del nostre Col·legi, Sra. Encarna Orduna  i del president del CICAC Sr. Julio J. Naveira per demanar la vostra...