Benvolguts/des companys/es,

 Us informem que l’any 2015 es va constituir conjuntament entre el CICAC i la UAB l’Observatori Econòmic i Social de la Justícia amb l’objectiu de realitzar informes anuals sobre el funcionament de l’Administració de justícia a Catalunya.

Per aquest any 2018 volen preparar un informe sobre l’estat de l’administració de justícia actualitzat per tal de presentar-lo a inicis del 2019.

És per aquest motiu que us volem demanar advocats/des voluntaris/es disposats/des a participar en aquest projecte. Al Col·legi d’Advocats de Reus ens han demanat dos advocats/des exercents que portin habitualment temes a la jurisdicció civil i dos advocats/des exercents que portin temes a la jurisdicció contenciosa administrativa.  La participació consistirà en contestar un qüestionari trimestral.

Per valorar aquesta desinteressada col·laboració, als advocats/des  participants en aquest projecte se’ls hi expedirà un certificat acreditatiu de la seva participació expedit per la UAB a través de la Càtedra de l’Observatori Econòmic i Social de la Justícia i a més a més, sortejaran entre tots els/les advocats/des participants un viatge per a dos persones de cap de setmana.

 Els/les voluntaris/es seran seleccionats/des per rigorós ordre de presentació de sol·licitud, que s’enviarà indicant la jurisdicció que us interessa participar al correu: craj@advocatsreus.org.

 

Cordialment,

Julen Barriola Muguerza

Responsable Comissió RAJ

Reus, 4 d’abril de 2018

Compartir!
AdministradorGeneralBenvolguts/des companys/es,  Us informem que l’any 2015 es va constituir conjuntament entre el CICAC i la UAB l’Observatori Econòmic i Social de la Justícia amb l’objectiu de realitzar informes anuals sobre el funcionament de l’Administració de justícia a Catalunya. Per aquest any 2018 volen preparar un informe sobre l’estat de l’administració de justícia...