Benvolguts/des companys/es,

Us adjuntem la sentència que ha dictat el Tribunal Constitucional declarant la inconstitucionalitat i la nul·litat del paràgraf tercer de l’article 34.2 i de l’incís “i tercer” del paràgraf segon i del paràgraf quart de l’article 35.2 de la Llei 1/2000, de 7 de gener, d’Enjudiciament Civil, en la redacció que en fa la Llei 13/2009, de 3 de novembre, de reforma de la legislació processal per a la implantació de la nova oficina judicial.

En aquest sentit el TC ha declarat inconstitucional la falta de previsió de la LEC d’un recurs per impugnar el decret dels Lletrats de l’Administració de Justícia en casos d’impugnació d’honoraris i procuradors per indeguts.

Us ho comuniquem als efectes oportuns.

Cordialment,

Junta de Govern

Reus, 22 de març de 2019

Compartir!
AdministradorGeneralBenvolguts/des companys/es, Us adjuntem la sentència que ha dictat el Tribunal Constitucional declarant la inconstitucionalitat i la nul·litat del paràgraf tercer de l'article 34.2 i de l'incís 'i tercer' del paràgraf segon i del paràgraf quart de l'article 35.2 de la Llei 1/2000, de 7 de gener, d'Enjudiciament Civil, en...