Benvolguts/des companys/es,

Inaugurem pestanya nova de novetats de caràcter jurídic. De més a menys recents:

Sentències 2019

    • Sentència que ha dictat el Tribunal Constitucional declarant la inconstitucionalitat i la nul·litat del paràgraf tercer de l’article 34.2 i de l’incís “i tercer” del paràgraf segon i del paràgraf quart de l’article 35.2 de la Llei 1/2000, de 7 de gener, d’Enjudiciament Civil, en la redacció que en fa la Llei 13/2009, de 3 de novembre, de reforma de la legislació processal per a la implantació de la nova oficina judicial.

Sentències 2018

Compartir!