L’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Reus (en endavant el Col·legi) té la seva seu a l’Avinguda Marià Fortuny 83, 1a planta, de Reus, amb CIF núm. Q4363003G.

En compliment de l’article 9 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic. El Col·legi ha notificat al Registre d’advocatsreus.org el nom de domini d’Internet per a la seva identificació.

La web del Col·legi (www.advocatsreus.cat) consta d’una part pública o extranet —en què s’aconsella i s’informa els usuaris sobre temes relacionats amb el Col·legi — i d’una part privada o intranet – què constitueix una plataforma per potenciar l’autoregulació d’Internet- per a ús exclusiu dels membres el Col·legi, a la qual poden entrar introduint el seu login i password.

La reproducció, còpia, ja sigui parcial o total, distribució, comercialització, comunicació pública o qualsevol altra activitat que es pugui fer amb els continguts i la informació d’aquesta pàgina web sense haver obtingut l’expressa autorització del Col·legi és una infracció castigada per la legislació vigent.

El Col·legi es reserva el dret d’actualitzar els continguts de la pàgina web i eliminar-los, com també de limitar i impedir-hi l’accés, ja sigui temporalment o definitiva, sense notificació prèvia.

L’ús d’aquesta pàgina web atribueix la condició d’usuari de la pàgina web (en endavant l’Usuari) i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal, en la versió publicada pel Col·legi , en el mateix moment en què l’Usuari accedeixi a la pàgina web.

La pàgina web del Col·legi (www.advocatsreus.cat) pot ser visitada lliurement pels usuaris, excepte aquelles àrees reservades als membres el Col·legi, els quals poden visitar-la utilitzant prèviament el seu login i password.

L’Usuari es compromet a utilitzar la pàgina web, els seus continguts i serveis, de conformitat amb la llei, amb el present Avís Legal, amb les condicions particulars de certs serveis i amb els altres avisos, reglaments d’ús i instruccions posats per al coneixement de l’Usuari, com també amb la moral i els bons costums generalment acceptats i l’ordre públic.

A aquest efecte, l’Usuari ha d’abstenir-se d’utilitzar qualsevol dels serveis amb fins o efectes il·lícits, prohibits i lesius dels drets i interessos de tercers.

El Col·legi rebutja qualsevol responsabilitat sobre la informació continguda en pàgines web no elaborades per el Col·legi i, especialment, sobre els continguts dels enllaços publicats a la seva pàgina web.

El Col·legi queda eximit de qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin derivar-se de la captació i ús per part de tercers de les informacions, de la publicitat i d’opinions facilitades pels usuaris a la pàgina web.

El Col·legi no es fa responsable en cap cas dels continguts, informacions o imatges que no depenguin de la pàgina web, ni estiguin gestionats per el Col·legi.

En aplicació de l´article 28.2 de la LOPD us informem que les dades del directori de col·legiats del Col·legi d´Advocats de Reus no poden ser utilitzades per fins comercials, publicitat o prospeccions comercials de les dades, sense l’autorització expressa del col·legiat. El Col·legi no es fa responsable de la correcció, actualització i veracitat de les dades que apareixen en aquest directori. Els col·legiats podran exercir el seu dret d’accés, consulta, rectificació, modificació o eliminació de les seves dades enviant un correu electrònic a col.legi@advocatsreus.org.

El Col·legi no es fa responsable de l’ús indegut del login i password dels Usuaris per a l’accés als continguts i serveis que els requereixin i que s’ofereixin en la pàgina web, ni de les conseqüències de qualsevol naturalesa derivades del mal ús per part dels Usuaris, la pèrdua o l’oblit del login i password, ni del seu ús indegut per tercers no autoritzats.

Compartir!