Aquesta guia té com a objectiu facilitar l’accés a tots els agents implicats en l’ambit de la justícia, en el territori del Col·legi:

Compartir!