Benvolguts/des companys/es,

Us informem que els últims mesos la Junta de Govern ha estat treballant en l’elaboració d’uns nous Estatuts col·legials per tal d’adaptar-lo a les necessitats actuals, arran dels canvis socials de la darrera dècada, així com la implantació de les noves tecnologies en l’àmbit jurídic i la forma de relacionar-se amb els usuaris i l’Administració de Justícia.

La Junta de Govern, reunida en data 8 de novembre de 2018, ha aprovat el projecte d’aquests nous Estatuts.

És per aquest motiu, i seguint el procediment que s’estableix als actuals estatuts col·legials, us adjuntem aquest projecte per tal de sotmetre’l a informació pública col·legial. El document ha estat publicat a la pàgina web per tal que tots els col·legiats i col·legiades pugueu conèixer la seva redacció i formular les al·legacions, suggeriments o esmenes que considereu convenients i que s’hauran de formular vía telemàtica o bé presencialment a la seu principal del Col·legi.

El període d’informació pública finalitzarà en el termini d’un mes a comptar des de la data d’aquest mail.

Us ho comuniquem als efectes oportuns.

Cordialment,

Junta de Govern

Reus, 16 de novembre de 2018

Compartir!