master-advocacia

Des de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Reus es col·labora estretament amb la Universitat Rovira i Virgili i els col·legis d’advocats de Tarragona i Tortosa per la formació inicial del nous lletrats.

A través del Màster d’Accés a l’Advocacia, el nostre col·legi no només coordina aquest estudis professionalitzadors amb les anteriors institucions sinó que també aporta en la docència el coneixement de part dels nostres col·legiats com a professors.

Aquesta formació que es realitza amb el Màster de la URV d’accés a la Advocacia inicialment es realitzava per part del Col·legi d’Advocats de Reus a través de l’Escola de Pràctica Jurídica Guillem Maria de Brocà, on els futurs col·legiats compaginaven la formació teòrica impartida per algun insigne company, amb la realització de tasques pràctiques en seus judicials, notarials i registrals per finalment donar la possibilitat als seus alumnes de realitzar les pràctiques externes en diferents despatxos professionals del nostre partit judicial.

Degut als diversos canvis legislatius que s’han produït en els darrers anys, aquesta formació inicial es comparteix amb d’altres institucions col·legials del Camp de Tarragona i en l’actualitat degut a la entrada en vigor de la Llei d’Accés a l’ Advocacia, aquesta formació que en un origen es duia a terme per advocats i membres de la judicatura i fiscalia, es comparteix amb docents universitaris, complint així els termes imposats pel legislador.

Actualment i des de fa més de 4 anys el nostre col·legi rep als alumnes d’aquest Màster professionalitzador en les seves aules de formació durant un trimestre lectiu i a més a més coordina que els futurs advocats puguin gaudir de la possibilitat de fer un període de pràctiques externes en despatxos del nostre partit judicial així com la participació dels col·legiats de manera puntual en la formació del nou lletrat, com per exemple, l’acolliment en un dia de guàrdia del torn d’ofici, o del servei d’orientació jurídica.

Notícies

Normativa

Responsable del Màster: Sr. Gerard Fort i Robert

Més informació, períodes d’inscripció i matrícula:

http://www.urv.cat/masters_oficials/socials_juridiques/advocacia/master_advocacia.html