}
Tel:+34 977340850   

Acord del CGPJ sobre la creació de jutjats únics i provincials en matèria de clàusules abusives amb garanties hipotecàries i prestatari com a persona física


Benvolguts/des company/es,

Us passem la publicació de l’acord de data 25 de maig de 2017 del CGPJ, sobre la creació del jutjat únics i provincials en matèria de clàusules abusives amb garanties hipotecaries i que el prestatari sigui persona física, és a dir, entre altres les clàusules sol. Aquest acord és efectiu des del dia 1 de juny fins el dia 31 de desembre de 2017.

En relació aquest acord, l’advocacia catalana ha fet el següent manifest per deixar constància que estem en contra la provincialització dels òrgans judicials en les reclamacions del consumidors front les entitats bancàries:

“Davant els plantejaments recents del Consejo General del Poder Judicial de concentrar en un sol Jutjat a cada província el coneixement dels plets referits a les clàusules sòl i reclamacions per despeses financeres, el Ple del Consell dels Il·lustres Col·legis d'Advocats de Catalunya ha acordat en sessió extraordinària de 25 de maig de 2017 per unanimitat el següent pronunciament:

La concentració en un sol jutjat provincial del coneixement d'aquests plets facilita les possibilitats de defensa de les entitats bancàries, beneficia els titulars del òrgans judicials de nova creació, però en res beneficia els consumidors usuaris de productes bancaris, que es trobarien amb els perjudicis afegits dels desplaçaments injustificats, els costos inherents a aquests i el temps a esmerçar.
Concentrar aquest tipus d'assumptes en un únic òrgan provincial equivaldrà en la pràctica a col·lapsar-ho, eternitzant la resolució d'aquests conflictes, quan amb
l'especialització en aquesta matèria d'alguns dels òrgans judicials de cada partit judicial, amb l'adopció dels criteris de repartiment adients i la dotació de reforços, es podrien atendre amb més celeritat i respectant sempre el principi essencial de proximitat de la justícia al ciutadà.

La creació d'òrgans judicials especialitzats té un caràcter excepcional, de cap manera justificat com a mesura general.

El Consell de l’Advocacia Catalana recomana seguir exercitant les accions judicials d'aquesta naturalesa allà on pertoqui per raó del domicili del ciutadà afectat.

L'advocacia institucional reclama el seu dret a participar en l'adopció de qualsevol decisió referida a la modificació de la territorialitat del òrgans judicials, tot reiterant la seva defensa de la Justícia de proximitat”.

Així mateix, també us informem que el Consell de l’Advocacia Catalana ha acordat, en defensa dels drets dels ciutadans, recórrer aquesta decisió del CGPJ.

Us adjuntem la nota de premsa que s’ha fet en aquest sentit.

Us mantindrem informats de totes les novetats.

Cordialment,

Junta de Govern
Reus, 29 de maig de 2017