}
Tel:+34 977340850   

Normativa col·legial

 

RELACIÓ DE NORMATIVA COL·LEGIAL:

 

1. Estatuts:

 

2. Reglaments:

  • Reglament SOJ
    • RESOLUCIÓ JUS/1714/2011, de 4 de juliol, per la qual, havent-ne comprovat prèviament l’adequació a la legalitat, s’inscriu al Registre de Col·legis Professionals de la Generalitat de Catalunya el Reglament del Servei d’Orientació Jurídica del Col·legi d’Advocats de Reus.
    • RESOLUCIÓ JUS/2975/2014, de 17 de desembre, de modificació global del Reglament del Servei d'Orientació Jurídica del Col·legi d’Advocats de Reus.

 

NORMATIVA D'INTERÈS: