}
Tel:+34 977340850   

Reglaments de la Comissió del Torn d’Ofici

A continuació us presentem els diferents Reglaments que afecten el funcionament de la Comissió del Torn d’Ofici del Col·legi:

  • RESOLUCIÓ JUS/1710/2011, de 29 de juny, per la qual, havent-ne comprovat prèviament l’adequació a la legalitat, s’inscriu al Registre de Col·legis Professionals de la Generalitat de Catalunya el Reglament del Servei d’Assistència al Detingut del Col·legi d’Advocats de Reus.
  • RESOLUCIÓ JUS/1711/2011, de 29 de juny, per la qual, havent-ne comprovat prèviament l’adequació a la legalitat, s’inscriu al Registre de Col·legis Professionals de la Generalitat de Catalunya el Reglament general dels serveis de defensa d’ofici i d’assistència jurídica gratuïta del Col·legi d’Advocats de Reus.
  • RESOLUCIÓ JUS/1067/2019, de 17 d’abril, de modificació del Reglament general dels serveis de defensa d’ofici i d’assistència jurídica gratuïta del Col·legi d’Advocats de Reus.
  • RESOLUCIÓ JUS/2210/2023, de 14 de juny, de modificació del Reglament general dels serveis de defensa d’ofici i d’assistència jurídica gratuïta de l’Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Reus.
    d’ofici i d’assistència jurídica gratuïta de l’Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Reus.
  • RESOLUCIÓ JUS/1712/2011, d’1 de juliol, per la qual, havent-ne comprovat prèviament l’adequació a la legalitat, s’inscriu al Registre de Col·legis Professionals de la Generalitat de Catalunya el Reglament del Servei d’Assistència a Víctimes de Violència de Gènere del Col·legi d’Advocats de Reus.
  • RESOLUCIÓ JUS/1713/2011, d’1 de juliol, per la qual, havent-ne comprovat prèviament l’adequació a la legalitat, s’inscriu al Registre de Col·legis Professionals de la Generalitat de Catalunya el Reglament del Servei d’assistència jurídica previst a l’apartat segon de l’article 33 de la Llei d’enjudiciament civil del Col·legi d’Advocats de Reus.
  • JUS/1789/2011, de 6 de juliol, per la qual, havent-ne comprovat prèviament l’adequació a la legalitat, s’inscriu al Registre de Col·legis Professionals de la Generalitat de Catalunya el Reglament del Servei d’Assistència a Menors del Col·legi d’Advocats de Reus.
  • JUS/1806/2011, de 5 de juliol, per la qual, havent-ne comprovat prèviament l’adequació a la legalitat, s’inscriu al Registre de Col·legis Professionals de la Generalitat de Catalunya el Reglament del Servei d’Estrangeria del Col·legi d’Advocats de Reus