• RESOLUCIÓ JUS/1710/2011, de 29 de juny, per la qual, havent-ne comprovat prèviament l’adequació a la legalitat, s’inscriu al Registre de Col·legis Professionals de la Generalitat de Catalunya el Reglament del Servei d’Assistència al Detingut del Col·legi d’Advocats de Reus.
  • RESOLUCIÓ JUS/1711/2011, de 29 de juny, per la qual, havent-ne comprovat prèviament l’adequació a la legalitat, s’inscriu al Registre de Col·legis Professionals de la Generalitat de Catalunya el Reglament general dels serveis de defensa d’ofici i d’assistència jurídica gratuïta del Col·legi d’Advocats de Reus.
  • RESOLUCIÓ JUS/1712/2011, d’1 de juliol, per la qual, havent-ne comprovat prèviament l’adequació a la legalitat, s’inscriu al Registre de Col·legis Professionals de la Generalitat de Catalunya el Reglament del Servei d’Assistència a Víctimes de Violència de Gènere del Col·legi d’Advocats de Reus.
  • RESOLUCIÓ JUS/1713/2011, d’1 de juliol, per la qual, havent-ne comprovat prèviament l’adequació a la legalitat, s’inscriu al Registre de Col·legis Professionals de la Generalitat de Catalunya el Reglament del Servei d’assistència jurídica previst a l’apartat segon de l’article 33 de la Llei d’enjudiciament civil del Col·legi d’Advocats de Reus.
  • RESOLUCIÓ JUS/1714/2011, de 4 de juliol, per la qual, havent-ne comprovat prèviament l’adequació a la legalitat, s’inscriu al Registre de Col·legis Professionals de la Generalitat de Catalunya el Reglament del Servei d’Orientació Jurídica del Col·legi d’Advocats de Reus.