Comissió d’Estrangeria

Presentació

 

La Comissió d’Estrangeria del Col·legi de l'Advocacia de Reus es crea amb motiu de la nova realitat social en matèria d’immigració.

Davant les exigències de la normativa en aquesta matèria i les seves constants reformes; la Comissió pretén mantenir actualitzada la legislació vigent, els protocols d’actuació que es realitzen per part del CICAC i el CGAE en col·laboració amb tots els Col·legis d’Advocats, així com dels impresos i tràmits a realitzar.

Així mateix, la Comissió d’Estrangeria, col·labora amb d’altres comissions del Col·legi de l'Advocacia de Reus a l’hora de confeccionar i programar els cursos de formació continuada o el torn especial d’estrangeria així com amb el Servei d’Atenció a l’Immigrant (SAI) que ofereix l’Ajuntament de Reus.

Membres

 • Responsable: Sergi Guillén García
 • Ardévol Ferrer, Josep M.
 • Díaz Ibarz, Francisca
 • Lunar Martin, Rosa M.
 • Rocamora Castillo, Joana
 • Silvestre Garcia, Esther
 • Tarkou Lahlimi, Hilal
 • Troyano Puig, Fernando

 

Informació d'interès

 • Circular nº 90/2017 relativa a los Protocolos de actuación en materia de Extranjería.
 • Protocol d’actuació
 • Legislació i tràmits
 • Informació d’interès
 • Enllaços d’interès