CEMICAR

Centre de Mediació del Col·legi de l'Advocacia de Reus.

El CEMICAR ofereix un servei de mediació per a empreses, professionals i persones interessades en la resolució de conflictes, bé siguin individuals, comunitaris, d'empresa o familiars i estiguin o no judicialitzats.

La nostra llista de persones mediadores compleix amb els més alts estàndards de qualificació professional i formació perquè estan inscrites com a persones mediadores al Centre de Mediació de la Generalitat de Catalunya, organisme que vetlla i garanteix la preparació i formació continua dels mediadors i les mediadores i la seva vàlua professional.

La mediació consisteix en un procediment alternatiu a la via judicial, però amb la mateixa eficàcia i validesa jurídica. La mediació és voluntària i les persones mediadores són professionals jurídicament qualificats perquè en el nostre cas són advocats i advocades amb una formació específica en mediació, de manera que tenen els coneixements adients per a la gestió eficaç del conflicte.

L’únic requisit que s´exigeix a les persones que volen instar un procediment de mediació és que tinguin la voluntat de resoldre el conflicte, de la resta se’n ocupa la persona mediadora i també els advocats i les advocades qui els  acompanyaran durant tot el procés com a garantia dels seus drets i als qui podran consultar cada pas que vagin fent fins a la resolució final.

El termini mig d´una mediació és variable però es pot resoldre en dues o tres sessions i amb un màxim de dos mesos.

Per tal d´ampliar la informació sobre la mediació la persona interessada pot demanar cita prèvia al Servei d’Orientació a la Mediació (SOM) i se li informarà sobre tots els avantatges i els costos de la mediació així com, de la possibilitat de fer mediació de forma gratuïta si reuneix els requisits necessaris.

La cita prèvia es pot demanar a través del següent enllaç:

https://www.advocatsreus.cat/peticio/som