Aquesta web utilitza cookies per a millorar la teva experiència amb nosaltres. Per a més informació ves a Política de cookies   

Comissió de Relacions amb l’Administració de Justícia (CRAJ)

Presentació

 

La Comissió de Relacions amb l’Administració de Justícia (CRAJ) és la comissió encarregada de vetllar per la defensa dels drets dels col·legiats/es vers l’Administració de Justícia i d’altres operadors jurídics en l’exercici de la seva professió, oferint l’emparament col·legial corresponent en cas que sigui necessari.

L’àmbit d’actuació d’aquesta deriva de les relacions amb els diferents operadors jurídics, Jutjats, Cossos de seguretat, Agència Tributària, Registres (Civil, Mercantil o de la Propietat) i qualsevol altre operador jurídic relacionat en l’exercici de la professió.

La CRAJ vetlla especialment per corregir les possibles disfuncions que succeeixen en la relació diària entre el/la col·legiat/da i l’administració de justícia i els altres operadors jurídics. En aquest sentit, s’estableixen acords i convenis de col·laboració amb tots ells per a un millor funcionament, realitzant a més una funció informativa en relació a protocols d’actuació, informació de Jutjats, calendari dels Jutjats de guàrdia, acords o criteris d’unificació de la Audiència Provincial de Tarragona que són d’interès pels lletrats i lletrades.

La col·laboració entre la comissió i el/la col·legiat/da ha d’ésser fluida i necessària en benefici de l’exercici de la professió.

Contacte: craj@advocatsreus.org

Membres

 

  • Responsable: Sr. Luis M. Acañiz Saez 
  • Sr. Julen Barriola Muguerza
  • Sra. Maria Dolors Cailà Romero
  • Sr. Carles Ferrer Roig
  • Sr. M. del Mar Granell Barceló
  • Sra. Herminia Alfonso Galera
  • Sra. Rosa M. Nomen Chavarria
  • Sr. Sergi Guillén García

Informació d’interès