}
Tel:+34 977340850   

Comissió de taxació de costes i jura de comptes

 

 

Presentació

La Comissió de Taxació de Costos i Jura de Comptes és un òrgan col·legial dependent de la Junta de Govern de Reus. El seu funcionament es regirà pel present reglament, pels Estatuts Col·legials, i en el seu defecte, pel que disposa la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del procediment administratiu de les administracions públiques. La comissió té caràcter permanent.

  Contactetaxaciocostes@advocatsreus.org

  Responsables  

  • Marta Barenys
  • M. Dolors Cailà

  Membres

  • M. de la Roca Aguiló 
  • Alejandro María Altés
  • Ricard Foraster
  • Sebastià Llevadot
  • Teresa Maria Llevat
  • M. Encarnación Orduna 
  • Jordi Prat

  Informació d’interès