}
Tel:+34 977340850   

Acord jurisdiccional de les seccions penals i guia de textualització de declaracions en instrucció


jj

Una vegada la Sala de Govern del TSJC n’ha pres coneixement en data 27 de juliol de 2021, la següent documentació als efectes que en tingueu coneixement:

 

  • l’acord d’unificació de criteris de les Seccions Penals de l’Audiència Provincial de Tarragona sobre les declaracions que es facin en la fase d’instrucció a testimonis, pèrits o investigats i investigades i la seva textualització en el cas que per part del jutjat s’acordi la seva videograbació i