Acords Sala TSJC


ss

Us informem que la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, a la vista de les disfuncions que  ha detectat en el compliment, per part d’alguns professionals, de l’acord que va dictar en data 4 de juliol de 2017, en relació la remissió de l’índex electrònic dels escrits i documents que es presenten via telemàtica, ens ha demanat fer novament difusió als notres col·legiats i col·legiades del contingut de l'acord esmentat, juntament amb l'acord que també es va dictar per la mateixa Sala de Govern del TSJ, en la seva sessió celebrada en data 6 de juny de 2017, a fi i efecte de donar una solució als defectes detectats en la presentació d'escrits. Us adjuntem els esmentats acords: