Aquesta web utilitza cookies per a millorar la teva experiència amb nosaltres. Per a més informació ves a Política de cookies   

Activació del sistema de notificacions telemàtiques


ññ

El Departament de Justícia continua el desplegament del nou mòdul de notificacions telemàtiques del sistema e-justícia.cat, anomenat NOTICAT, que en principi serà per la jurisdicció laboral.

Aquest mòdul és l’equivalent del sistema Lexnet, però amb l’avantatge que ja està integrat dins de la gestió processal (tramitació) del propi e-justícia.cat.

L’activació del sistema s’està portant a terme a través de diferents fases i de forma progressiva en tots els Col·legis,  per així completar durant aquest any 2020 el desplegament total de NOTICAT a tots els Col·legis de l’Advocacia de Catalunya.

En el cas del nostre Col·legi, el Departament de Justícia ja ens ha dit que ens informarà de l’activació, amb un temps d’antelació,  i ens adjuntarà tota la informació, enllaços a vídeos il·lustratius del sistema i guies explicatives per tal que us ho traslladem.