Aquesta web utilitza cookies per a millorar la teva experiència amb nosaltres. Per a més informació ves a Política de cookies   

Comunicat sobre certificats d'estar al corrent expedints amb sentit negatiu


ll

Us traslladem la següent informació facilitada pel Fòrum d'Associacions i Col·legis de Professionals Tributaris, en relació els certificats d'estar al corrent expedits amb sentit negatiu, així com la forma de procedir per al canvi de sentit immediat:

1. Sens perjudici d'actualitzacions i comprovacions posteriors, el certificat s'ha expedit amb sentit negatiu per mantenir deutes o sancions tributàries en període executiu, no ajornats, fraccionats ni amb la seva execució suspesa, o per tenir pendents d'ingrés multes o responsabilitats civils derivades de delicte contra la Hisenda Pública declarades per sentència ferma.

2. El pagament de deutes pendents podrà fer-se per seu electrònica, tenint també a la vostra disposició el telèfon 91 553 68 01, en horari de 09:00 a 14:00 hores, de dilluns a divendres, per a realitzar el pagament o per a qualsevol dubte que aquest pagament pugui generar-vos. Si realitzeu el pagament en seu electrònica o mitjançant el telèfon immediatament podreu disposar del certificat en sentit positiu.

3. Igualment ens recorden que, si heu realitzat recentment el pagament d'algun dels deutes que encara figuren com a pendents de pagament, haureu d'aportar el justificant de pagament a través de Registre electrònic o presencial si estigués obert, fent referència a l'assumpte de la mateixa del pagament efectuat i, si s'escau, al certificat sol·licitat, sent aquesta aportació un requisit fonamental.

4. Davant d'una incidència en el certificat, s'ha de proposar sempre obligatòriament el pagament en seu, assenyalant que el certificat serà positiu de forma automàtica després del pagament. Es podrà satisfer mitjançant el càrrec en compte o targeta si està disponible per seu electrònica, o mitjançant el telèfon 91 553 68 01, en horari de 09:00 a 14:00 hores, de dilluns a divendres.