Ofertes de treball i altres propostes

Benvolguts/des companys/es,

Dins aquest apartat es faran públiques les ofertes de feina i altres propostes de col·laboracions entre companys que ens feu arribar. Podeu fer-ho a través de l’adreça electrònica col.legi@advocatsreus.org. Les dades que apareixeran a l’oferta seran les què ens proporcioneu en el vostre correu, i el Col·legi només hi intervindrà com a “publicitador” de l’oferta, en cap cas farà de mitjancer.

Oferta de treball

Es necessiten advocats i advocades col·laboradores residents a Reus

Data de publicació:
Oferta de treball

Ajuntament de Deltebre - Oferta de treball

Data de publicació:
Oferta de treball

AJUNTAMENT DE DELTEBRE - OFERTA DE TREBALL - TÈCNIC/A JURÍDIC URBANISME

Data de publicació:
Oferta de treball

Plaça A2 de carrera tècnic/a

Data de publicació:
Oferta de treball

JURISA necessita incorporar un Advocat/da junior

Data de publicació:
Oferta de treball

Convocatòria de procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball tecnico-jurídica de Nostraigua

L'Entitat Pública Empresarial Local Nostraigua (Empresa Municipal d

Data de publicació: