ASESOR/A FISCAL SENIOR

Integrat en un equip de 15 professionals, i en dependència directa del Responsable d'Àrea, la seva missió serà gestionar els diversos comptes assignats en matèria fiscal. 

Les seves principals funcions giren entorn de:

- Assessorament fiscal a clients de diferents sectors. 

- Supervisió i assistència en procediments de control tributari: inspeccions, comprovacions, requeriments i procediments de recaptació. 

- Realització de reunions amb clients per a resoldre dubtes tributaris i mercantils. 

- Assistència i assessorament fiscal i mercantil en reestructuracions empresarials. 

- Preparació i presentació de models trimestrals i anuals de tributs, així com comptes anuals en els Registres Mercantils. 

- Anàlisi de la normativa, doctrina administrativa i jurisprudencial. 

- Interposició de recursos d'al·legacions, reposició i reclamacions econòmic administratives. 

El perfil correspon a un/a professional amb experiència mínima de 5 anys en departament fiscal en assessoria i amb llicenciatura en Dret, *ADE, Econòmiques o similar. Acostumat a treballar amb programari tipus A3 i amb domini d'anglès. 

El/la candidat/a ha de ser una persona amb bona orientació al client i a resultats, amb capacitat de treball en equip i amb excel·lents habilitats comunicatives. 

L'empresa ofereix una posició estable, projecció professional i incentius addicionals. La persona triada s'incorporarà a una assessoria líder a Espanya. 

Les persones interessades poden enviar el seu CV a seleccion@cilconsulting.com

Aquí l'anunci original