Llicenciat/a en Dret per a la tramitació d’expedients de contractació

Us adjuntem l’Anunci de les bases per a la selecció d’un llicenciat/a en Dret per a la tramitació d’expedients de contractació, que es va publicar al BOPT el 22/09/2021. E termini per presentar les sol·licituds és de 20 dies naturals, comptats des de l’endemà de la publicació de les bases i la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província.

Les sol·licituds per prendre part en el procés selectiu es poden presentar de forma presencial a les oficines de Reus Serveis Municipals (Plaça del Mercadal, 1, 43201 Reus, Tarragona, en horari de 9:30 a 14:00) o bé a través de la seu electrònica de l'Ajuntament de Reus, adjuntant la documentació a un tràmit de sol·licitud general (https://seu.reus.cat/seu/carpetaCiutadana/tramit/495)