Reunió de la Junta de Govern de l'ICAReus

La Junta de Govern del Col·legi de l'Advocacia de Reus es reuneix per tractar temes diversos relacionats amb el Col·legi.