Postgrau en règim jurídic de l’atenció a la persona en matèria social

El Centre de Formació Permanent de la Fundació URV, ha organitzat un nou postgrau en règim jurídic de l’atenció a la persona en matèria social.

Podeu trobar tota la informació en aquest programa.Imatges relacionades

..