ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA GAJR (2020)Us informem que el pròxim dia 28 de febrer tindrà lloc a la seu col·legial l'Assemblea General Ordinària del GAJR, a les 13:30 hores en primera convocatòria i a les 14:00 hores en segona convocatòria, amb el següent ordre del dia:

 Informe de gestió de la Junta de Govern.

  1. Informe econòmic i censura dels comptes.
  2. Proposta d'activitats pel nou exercici.
  3. Modificació dels Estatuts del GAJR.
  4. Precs i preguntes.

 Al present correu trobareu adjunt la convocatòria