Aquesta web utilitza cookies per a millorar la teva experiència amb nosaltres. Per a més informació ves a Política de cookies   

Presa de possessió de càrrecs electes (Junta General Extraordinària 2019)


55

Us comuniquem que en la Junta General Extraordinària celebrada avui, 19 de desembre de 2019, s’ha aprovat per unanimitat la modificació de l’article 6.b del Reglament del Servei d’Orientació Jurídica del Col·legi de l’Advocacia de Reus. A partir d’aquí,  iniciarem tots els tràmits per presentar aquesta modificació al Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya per tal que en qualifiquin l’adequació a la legalitat, disposin la seva inscripció al Registre de Col·legis Professionals i n’ordenin la publicació en el DOGC, que serà quan entri en vigor.

Així mateix, també s’ha fet la presa de possessió dels càrrecs electes de degana, tresorer, bibliotecari, diputat 2n, diputada 4a i diputada 6a. Per tant, la composició de la Junta de Govern, queda de la següent manera:

- Sra. Encarnación Orduna Pardo, degana.

- Sr. Luis Miguel Alcañiz Sáez, vice degà o diputat 1r.

- Sr. Gerard Fort i Robert, diputat 2n.

- Sra. Dolors Cailà Romero, diputada 3a.

- Sra. M. Cristina Santos Baldomir, diputada 4a.

- Sr. Julen Barriola Muguerza, diputat 5è.

- Sra. Pilar Esteban Rodríguez, diputat 6a.

- Sr. Sergi Guillen Garcia, secretari.

- Sr. Juan Antonio Martínez Ruiz, tresorer.

- Sr. Jordi Anton Garcia, bibliotecari comptador.

 Imatges relacionades

ll
ll
ll
ll
ll
ll