}
Tel:+34 977340850   

Accés edifici judicial a la ciutadania


Dd

La Junta de Govern està realitzant des de fa temps les gestions oportunes per tal que la ciutadania pugui accedir lliurement a l’edifici judicial per a realització de qualsevol gestió o consulta i no només en el cas que tinguin una citació o assenyalament.

Entenem que l’edifici judicial és un edifici públic, dotat dels mitjans personals i dels recursos materials suficients per tal d’atendre amb les suficients garanties a la ciutadania, doncs una de les funcions per les quals ha de vetllar precisament el Departament de Justícia, és dur a terme les actuacions de millora a l’Administració de justícia per tal d’aproximar-la a la ciutadania i, impulsar el manteniment dels sistemes d’informació i de comunicació per tal que estigui a l’abast de tothom.

A dia d’avui, amb aquesta mesura adoptada, que impedeix el lliure accés a l’edifici judicial per part de la ciutadania, no es compleixen aquests objectius, amb la conseqüent perjudici per als justiciables, doncs és una pràctica que els perjudica ja que veuen limitats els seus drets.

És per aquest motiu que us mantindrem informats en tot moment de totes les novetats que hi hagi al respecte.