}
Tel:+34 977340850   

Accés gratuït a bases de dades a través de la web d'ICAReus


l

A través de la web col·legial podeu accedir a les següents bases de dades de forma totalment gratuïta:

-        Editorial Jurídica SEPIN: inclou l’accés a formularis jurídics i a l’eina “Codi Legal 180°”, que és una selecció de codis legals amb tot el seu històric de modificacions i amb un gran volum d’informació relacionada en cada article: jurisprudència, formularis, doctrina i consultes. L’accés és a través de l’àrea privada.

 

-        Editorial V-Lex: inclou l’accés a legislació, jurisprudència, formularis i doctrina. L’accés és a través de l’àrea privada.

 

-        CENDOJ (Centre de Documentació Judicial):  inclou l’accés a la informació jurídica legislativa, jurisprudencial i doctrinal seleccionada per l’òrgan tècnic del Consell General del Poder Judicial.

 

-        Casos Reales de Economist&Jurist: és una eina jurídica i base de dades única amb tota mena d'informació jurídica, casos reals de dret i jurisprudència.

 

-        Compendium.cat: és un portal de recursos de llenguatge jurídic català on es poden consultar tot tipus de manuals de redacció i estil, apunts lingüístics sobre terminologia jurídica, diccionaris jurídics, manuals didàctics, models de documents, articles i apunts de blog

 

-        Biblioteca digital de l’Editorial Colex: Inclou l’accés a més de 800 obres, webinars,  podcast i revistes Jurídiques. L’accés és a través de l’àrea privada de formació del CICAC.

 

Per tal d’accedir-hi podeu anar a la web col·legial, a l’apartat de bases de dades i clicar a la que voleu accedir:

dd   o