}
Tel:+34 977340850   

Acord del Jutge Degà de Reus sobre l'accès a l'edifici judicial


ll

Adjuntem l’acord del Jutge Degà de Reus de data 21/09/2020 que permet l’accés dels professionals a l’edifici judicial en qualsevol moment i sense necessitat de demanar cita prèvia, arran de l’aprovació de la Llei 3/2020, de 18 de setembre, de mesures processals i organitzatives per a fer front al COVID-19 en l’àmbit de l’Administració de Justícia. Si bé, es recomana la utilització preferent dels mitjans telemàtics existents per a la comunicació amb els diferents Jutjats amb caràcter previ a la presencia física a l’edifici judicial. Aquest acord és d’aplicació a partir del dia d’avui.
 
Així mateix, l’esmentat acord prorroga fins al 20/06/2021 les mesures adoptades per acord de 20/05/2020 respecte a les limitacions d’ús de sales, accés, aforament i mobilitat a l’interior de l’edifici judicial.