}
Tel:+34 977340850   

Acord Junta Govern - modificació ordre del dia Junta Gral Extraordinària


jjj

Us informem que la Junta de Govern, reunida en data 25/11/2019, va acordar modificar l’ordre del dia de la convocatòria de la Junta General Extraordinària prevista pel dia 19 de desembre de 2019, amb la supressió del seu apartat 2n, “elecció dels càrrecs”, atès que, de conformitat amb allò que disposa l’article 57.4 dels Estatuts col·legials, els col·legiats i col·legiades que integraven la única candidatura presentada van ser declarats electes per acord de la Junta de Govern de data 19/11/2019. 

Així mateix, la Junta de Govern va acfordar introduir novament a l’ordre del dia un apartat 2n que consistirà en la pressa de possessió dels càrrecs electes, de conformitat amb l’article 63.2 del Estatuts col·legials.

És per aquest motiu, que us adjuntem, com a recordatori, la convocatòria de la Junta General Ordinària i la convocatòria de la Junta General Extraordinària amb les esmentades modificacions en l’ordre del dia.