}
Tel:+34 977340850   

Alta en el Registre Online del Col·legi de Registradors


Benvolguts/des companys/es,

Us informem que el 26 de setembre de 2018, el Consejo General de la Abogacía Española va signar amb el Col·legi de Registradors de la Propietat i Mercantils d’Espanya un Conveni marc que, entre altres extrems, té per objecte el foment de l’accés a la documentació privada que, amb la signatura electrònica d’advocats i d’advocades i dels interessats i interessades, sigui legal i reglamentàriament susceptible d’ingrés en els  Registres de la Propietat i Mercantils.

Per tal de fomentar l'ús d'aquesta possibilitat, d'indubtable interès per al nostre col·lectiu, us adjuntem el document elaborat pels Registradors per poder donar-se d'alta al Registre Online del Col·legi de Registradors. En aquest document s’especifiquen els tràmits a seguir en funció de si l’alta es vol fer a nom de persona física o bé, a nom de societats susceptibles d’inscripció en el Registre Mercantil, per societats civils o pels propis Col·legi d’Advocats.

Adjunt el document amb més detalls.

Us ho comuniquem als efectes oportuns.

Cordialment,

Junta de Govern

Reus, 27 de febrer de 2019