Procés selectiu de tècnic en dret

L'Ajuntament Mont-Roig ha iniciat procés selectiu d'una persona técnica superior en dret. Adjuntem un pdf.

Bases del procés selectiu: https://mont-roig.cat/lajuntament/funcionament/recursos-humans/convocatories/processos-selectius-de-lajuntament/

Retribució: 3.326,36 €/bruts mensuals

Horari: De dilluns a divendres (35 hores setmanals), amb possibilitat de teletreball 2 dies a la setmana.