Nova edició del curs de Mediació

El Consell de l’Advocacia Catalana ha organitzat una nova edició del curs de MEDIACIÓ, la qual es portarà a terme del 12 de novembre de 2021, al 18 de juny de 2022, sota la codirecció del Sr. Antoni Vidal i del Sr. Manel Canyameres.

En aquesta edició no hem afegit novetats importants amb relació a l’edició anterior, gràcies al bon funcionament i resultat d’aquest. Seguirem treballant amb el format semipresencial, oferint gairebé tot el contingut en format en línia, i ampliant el nombre de sessions presencials a 4 (en finalitzar cada bloc). Mantindrem l’adaptació de l’activitat pedagògica, mitjançant estratègies i recursos telemàtics, per oferir un enfocament pràctic i interactiu, sobre la base de quatre pilars:

1. El campus virtual
2. Servei de videoconferències (en directe i/o diferit)
3. Avaluació continuada
4. Metodologia docent basada en la pràctica, generant espais d’interacció grupal, de recerca i reflexió.

Tant el contingut, com el calendari i la metodologia del curs, es desenvolupen amb més detall al programa formatiu.

Per a la vostra informació, el Centre de Mediació de la Generalitat ja ens ha renovat l’HOMOLOGACIÓ d’aquest curs, d’acord amb el Decret 135/2012, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 15/2009, de 22 de juliol, de mediació en l’àmbit del dret privat.
 

La data de la seva inauguració serà el divendres, 29 d’octubre de 2021 a les 16:00 hores. En l’acte inaugural virtual intervindran:

El president de la Comissió de Formació, l’Excm. Sr. Rogeli Montoliu Casals
La presidenta de la Comissió de Mediació, l’Excma. Sra. Marta Martínez Gellida
El director del curs, Sr. Antoni Vidal Teixidó, i Sr. Manel Canyameres
L’equip docent del curs

Podeu accedir als continguts i a la inscripció del curs en el següent enllaç web:

 
https://www.cicac.cat/2021/07/curs-de-mediacio-2021-2022/Imatges relacionades

y