Sessió formativa relativa a l’accés i ús de la plataforma telemàtica de tramitació dels processos especials per a microempreses, previst en el Llibre III de la Llei 16/2022, de 5 de setembre, de reforma del text refós de la Llei Concursal

El passat dilluns dia 9, es va celebrar la sessió formativa relativa a l’accés i ús de la plataforma telemàtica de tramitació dels processos especials per a microempreses, previst en el Llibre III de la Llei 16/2022, de 5 de setembre, de reforma del text refós de la Llei Concursal. 

En concret, la sessió versava sobre l’“examen i manera d'emplenar els formularis normalitzats d'aquest procediment”. 

Donat l’interès per aquesta sessió pràctica, el Consejo General de la Abogacía Española ha adoptat les següents mesures:

  1. Vídeo que conté la totalitat de la sessió formativa senyalada.
  2. Guia d’ús i accés a la plataforma elaborat pel Ministeri de Justícia 
  • Habilitació d’una adreça de correu electrònic (plataformaconcursal@abogacia.es) per atendre totes les preguntes. Aquest compte estarà operatiu fins al 30 de gener de 2023, inclòs, data en la qual deixarà de rebre preguntes al respecte.

Durant la sessió celebrada el passat dilluns, el Subdirector General va anunciar que en dates pròximes es posarà a disposició una versió DEMO, que des de l’Abogacía es ve sol·licitant, amb la finalitat de poder fer proves abans de l’ús real de la plataforma. 

Des del Consejo, a més a més, es col·labora en el procés de revisió dels formularis normalitzats que conté la plataforma, i s’aniran fent més sessions que vinguin a contemplar la formació de l’ús d’aquesta.

De la mateixa manera, i per a millorar en el possible la guia d’ús elaborada pel Ministeri, s’elaborarà una senzilla guia d’accés i ús bàsic que permetrà la seva utilització adequada.

Us adjuntem la documentació de la sessió, per si és del vostre interès.Imatges relacionades

k