}
Tel:+34 977340850   

Terminologia Jurídica

El TERMCAT ha publicat el portal de Terminologia Jurídica (www.terminologiajuridica.cat), un espai web creat per a la difusió de  la feina que duu a terme amb el Comitè Terminològic de Dret, creat el passat mes de març. El portal s’inscriu en el programa “En català, també és de llei” (http://llengua.gencat.cat/justicia), un conjunt d’accions impulsades pel Departament de Cultura per incrementar l’ús del català en l’àmbit judicial, on és fortament deficitari.

L’objectiu del programa és informar i sensibilitzar la ciutadania perquè usi el català en les seves relacions amb el món de la justícia i, també, els professionals del sector perquè facin servir el català com a llengua habitual als jutjats, registres públics, notaries, despatxos d’advocats o consultes de graduats socials, entre altres entorns.

El portal de Terminologia Jurídica aplega diversos recursos útils per als operadors jurídics, per als estudiants de dret, i per als professionals de la llengua. Dóna accés a més de 8.000 conceptes jurídics, que contenen quasi 23.500 denominacions en diverses llengües. L’actualització dels continguts es farà mensualment. El portal ofereix l’accés a la terminologia de dret que ha elaborat fins ara el TERMCAT, i que ampliarà amb altres diccionaris jurídics de referència. Si un usuari no hi troba el terme que busca, pot demanar, per mitjà d’un formulari electrònic, que sigui estudiada la consulta i, si és el cas, donarà una resposta consensuada pel Comitè.

Un altre apartat del portal presentarà les respostes a les consultes terminològiques que s’hagin resolt des d’aquest servei d’atenció personalitzada i que hagin requerit recerca. Aquest apartat es complementa amb un altre que recull diversos comentaris i reflexions sobre termes d’interès d’aquest àmbit.

També hi ha un espai específic que recull exhaustivament els recursos terminològics de l’àmbit jurídic disponibles, especialment en català, però també els diccionaris de dret en qualsevol llengua, per mitjà de l’eina Delicious. La comunicació del Comitè per mitjà del portal es vehicula amb el compte de Twitter @termdret.

El Comitè Terminològic de Dret, impulsat pel TERMCAT, té l’objectiu de completar i tenir actualitzada la terminologia que es difon en l’àmbit de la justícia, amb el consens i la implicació de les institucions de referència en el sector.

Actualment integren el comitè representants del Consell de Col·legis de Procuradors dels Tribunals de Catalunya, del Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya, del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, de l’Il·lustre Col·legi de Notaris de Catalunya,de l’Il·lustre Consell de Col·legis de Graduats Socials de Catalunya, del Parlament de Catalunya, dels Registradors de la Propietat, Mercantils i de Béns Mobles de Catalunya, de la Societat Catalana d’Estudis Jurídics de l’Institut d’Estudis Catalans i de la Xarxa Vives d’Universitats, a banda dels representants del TERMCAT. La voluntat és que en un futur la composició del Comitè es pugui ampliar amb representants d’altres institucions.


Contingut